Privacybeleid

Voor alle diensten van Mixed Content, gevestigd in Heerhugowaard, KvK-nummer 37079525, geldt het privacybeleid zoals je dat op deze pagina kunt inzien.

Privacybeleid

Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Mixed Content informatie verzamelt over bezoekers en personen die zich inschrijven voor een cursus, en de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt.

Mixed Content, gevestigd op het onderstaande adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals ook weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:

Mixed Content
Rode Klaverweide 45
1706 AC Heerhugowaard
https://www.mixedcontent.nl

Gertjan Groen is verantwoordelijk voor gegevensbescherming binnen Mixed Content. Hij is te bereiken via gertjan@mixedcontent.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mixed Content verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Door onszelf:

 • Naam en e-mailadres als je een contactformulier invult, account aanmaakt voor het volgen van een cursus of je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een vragenlijst via de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Door Google

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Zie ook https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gertjan@mixedcontent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mixed Content verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het bijhouden van bezoekersstatistieken
 • Het bijhouden van je voortgang in onze online cursussen via ons platform LearnDash

Geautomatiseerde besluitvorming

Mixed Content neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mixed Content) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mixed Content bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres: zolang je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief of zolang je een account bij Mixed Content aanhoudt, met als doel het kunnen ontvangen van onze nieuwsbrief en/of het volgen van onze cursussen.
 • Google Analytics-gegevens: 26 maanden, met als doel het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mixed Content deelt jouw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Mixed Content gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mixed Content gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen (zie https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ voor een toelichting).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelt Mixed Content e-mailadressen, die gedeeld worden met de dienst MailPoet. De privacy policy van MailPoet is te vinden op https://automattic.com/privacy/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mixed Content en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gertjan@mixedcontent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Mixed Content wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mixed Content neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via gertjan@mixedcontent.nl. Mixed Content heeft de volgende maatregelen genomen
om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan https in de adresbalk en het hangslotje.

Opgesteld te Heerhugowaard, 22 februari 2023.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van onze huidige en toekomstige cursussen!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.